Bijvoet - Bijvoet Onderzoekschool Biomoleculaire Chemie

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Scheikunde
Biochemie
Organische chemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS