Bijvoet - Bijvoet Onderzoekschool Biomoleculaire Chemie

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Scheikunde
Organische chemie
Biochemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS