ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Neurologie
Histologie, celbiologie
Biofysica, klinische fysica
Levenswetenschappen
Fysiologie
Geneeskunde
Genetica
Website
Wetenschapsportal NARCIS