ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Fysiologie
Genetica
Geneeskunde
Neurologie
Biofysica, klinische fysica
Histologie, celbiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS