ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Histologie, celbiologie
Fysiologie
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Neurologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS