ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Fysiologie
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Histologie, celbiologie
Geneeskunde
Neurologie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS