ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Geneeskunde
Fysiologie
Neurologie
Levenswetenschappen
Histologie, celbiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS