NIHES - Netherlands Institute for Health Sciences

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2008
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Bioinformatica, biomathematica
Gezondheidswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS