JMBC - J.M. Burgerscentrum - Onderzoekschool voor Stromingsleer

Penvoerder
TUD
Participerende organisaties
TUE RUG UT UL WUR UU
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Technische wetenschappen
Technische mechanica
Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
Natuurkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS