EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Scheikunde
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Technische wetenschappen
Katalyse
Chemische technologie, procestechnologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS