EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Scheikunde
Technische wetenschappen
Chemische technologie, procestechnologie
Katalyse
Website
Wetenschapsportal NARCIS