COEUR - Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit Rotterdam

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2003
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Genetica
Geneeskunde
Biofysica, klinische fysica
Levenswetenschappen
Cardiovasculaire aandoeningen
Website
Wetenschapsportal NARCIS