COEUR - Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit Rotterdam

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2003
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Cardiovasculaire aandoeningen
Genetica
Biofysica, klinische fysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS