COEUR - Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit Rotterdam

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2003
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Genetica
Cardiovasculaire aandoeningen
Biofysica, klinische fysica
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS