BETA - Beta Research School for Operations Management and Logistics

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
UT
Jaar van erkenning
1998
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Natuurwetenschappen en techniek
Wiskunde
Operationele research
Website
Wetenschapsportal NARCIS