IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Technische wetenschappen
Bioinformatica, biomathematica
Informatica
Elektrotechniek
Theoretische informatica
Software, algoritmen, besturingssystemen
Website
Wetenschapsportal NARCIS