Kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek

De KNAW waakt over de kwaliteit van wetenschapsbeoefening in Nederland. Het doel van haar activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg en evaluatie is het wetenschapssysteem optimaal te laten functioneren in het licht van wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen.

De KNAW houdt zich op volgende manieren met de kwaliteitsbeoordeling bezig:

  • Ze geeft advies over kwaliteitsbeoordeling in vakgebieden.
  • Samen met NWO en VSNU is ze verantwoordelijk voor het Standard Evaluation Protocol.

Daarnaast was de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) bij de KNAW ondergebracht. De ECOS hield zich in de periode 1992-2014 bezig met de erkenning van onderzoekscholen en graduate schools.