Hoe gaat de KNAW om met haar onderzoeksgegevens?

De KNAW stimuleert hergebruik van onderzoeksgegevens – ook in haar eigen onderzoeksinstituten. Daarbij is volledige open access het uitgangspunt. Behalve waar dit door wettelijke regels niet kan, bijvoorbeeld vanwege privacy of openbare veiligheid. 

Met eenmaal verzamelde data kan de wetenschap haar voordeel doen. Ze kan de datasets hergebruiken of combineren. Dat kan ook nuttig zijn voor de samenleving. Bijvoorbeeld om gedrag van mensen te leren begrijpen of om beter te anticiperen op trends.

Zie ook: Hoe gaat de KNAW om met haar onderzoekspublicaties?

De dataprincipes van de KNAW

Samengevat zijn de dataprincipes van de KNAW:

  • Publiek gefinancierde onderzoeksdata zijn een publiek goed, verzameld in het algemeen belang ten gunste van iedereen. Dat geldt ook voor projecten die (gedeeltelijk) privaat zijn gefinancierd. 
  • Onderzoeksdata en de software waarmee deze bewerkt zijn, worden veilig en duurzaam opgeslagen, goed gedocumenteerd en vindbaar.
  • Onderzoeksdata en de bewerkingssoftware zijn in principe open beschikbaar, zo snel mogelijk en met zo min mogelijk beperkingen rond hergebruik. 
  • Onderzoekers van de KNAW gaan integer en transparant om met onderzoeksdata. Ze zijn duidelijk over het gebruik van data van anderen en houden zich aan de voorwaarden die aan het gebruik zijn gesteld.
  • Onderzoekers van de KNAW leggen uit wanneer ze afwijken van deze principes.