Wetenschap en onderwijs

Wat is wetenschap? Hoe gaat een wetenschapper te werk? Het bevorderen van wetenschapswijsheid van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs is een van de prioriteiten in de successieve strategische plannen van de KNAW. 

De KNAW wil het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap verbreden en verstevigen. Dat doet ze op verschillende manieren. Zo liet zij een training ontwikkelen om wetenschappers te ondersteunen effectief te communiceren met basisschoolkinderen en zet zij zich in voor behoud en verbetering van de Wetenschapsknooppunten: samenwerkingsverbanden van universiteiten, basisscholen, lerarenopleidingen en wetenschapsmusea, gericht op het bevorderen van wetenschapswijsheid.