Wetenschap en onderwijs

Wat is wetenschap? Hoe gaat een wetenschapper te werk? Wetenschapswijsheid van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs is een van de speerpunten in het beleid van de KNAW.

Expeditie Moendoes

Expeditie Moendoes is een spel waarbij leerlingen wetenschappers worden en een nieuwe planeet in kaart brengen. Op een speelse manier maken ze zo kennis met de essentie van wetenschap. Er zijn varianten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het spel is vertaald in het Engels.

DJA on Wheels

Een bus met wetenschappers van De Jonge Akademie reisde in tussen 2008 en 2012 door het land en bezocht middelbare scholen om de leerlingen kennis te laten maken met de wonderlijke wereld van de wetenschap.

MuseumJeugdUniversiteit

Verschillende musea organiseren ieder halfjaar een reeks colleges voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De colleges duren een uur en gaan altijd over een leuk, gek of spannend onderwerp. De sprekers zijn wetenschappelijk medewerkers van het museum, wetenschappers uit de academische wereld of (andere) experts uit het vakgebied. 

Wetenschapsknooppunten

Samen met het Platform Bèta Techniek verstrekte de KNAW eenmalig subsidies aan (consortia van) universiteiten voor versterking en samenwerking van universitaire Wetenschapsknooppunten in de periode 2012-2016.

Gereedschapskist 'communiceren met kinderen'

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en onderzoekend ingesteld. Vaak vinden ze wetenschap heel leuk. Maar hoe ouder ze worden, hoe meer ze dat enthousiasme kwijtraken. Wetenschappers kunnen dat helpen voorkomen: door de klas in te gaan, op open dagen op te treden of op enigerlei andere manier over wetenschap te communiceren met kinderen. Om ze daarbij te helpen ontwikkelde de KNAW een 'gereedschapskist'.

KNAW Onderwijsprijs

Met de KNAW Onderwijsprijs wil de KNAW leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs stimuleren om samen een topprestatie te leveren. Inspirerend onderwijs is cruciaal om de fascinatie voor en kennis van wetenschap over te dragen. Daarmee is het de springplank voor nieuwe generaties talentvolle onderzoekers.

Faces of Science

afbeelding faces of scienceJe vindt wetenschap interessant. Maar hoe ziet de gemiddelde dag van een wetenschapper eruit? Wat houdt het in om onderzoeker te zijn? Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

Zoek het Uit!

‘Zoek Het Uit!’ is een Klokhuisproject over wetenschap. Het project bestaat uit een serie bijzondere Klokhuisafleveringen, een boek, en een app over wetenschappelijk denken en doen. 

De w van vwo

Om het jaar organiseert de KNAW met een aantal partners een conferentie voor schoolleiders onder de noemer ‘De w van vwo’. Het doel van de conferentie is schoolleiders te verleiden om wetenschap een vaste plaats te geven in het curriculum.