Best practices

Junior Consultancy Training (JCT)
Programma om leerlingen te leren als team aan een multidisciplinaire opdracht te werken.

Wageningen UR
Docenten in het vwo inspireren om nieuwe kennis uit het domein gezonde voeding en leefomgeving toe te passen binnen de klas.

Simulatie economie: ‘Daar krijg je energie van!’
Door een simulatiespel krijgen leerlingen te maken met de aspecten die het thema energie verbinden met de economie.

WON Akademie (Wetenschapsoriëntatie Nederland)
De WON Akademie ontwikkelde een programma voor de wetenschappelijke vorming van vwo‑leerlingen.

Pre-University College of Science & Humanities – Radboud Universiteit Nijmegen
Het programma omvat drie onderdelen die scholieren beter voorbereiden op de stap naar het wetenschappelijk onderwijs.

Talenquiz
Maandelijkse quiz over taal en taalkunde.

Vaknetwerk Klassieke Talen
Programma dat leerlingen houvast biedt bij grammaticale modellen en taalverschijnselen en leert kritisch te zijn bij analyses.

Lab on a Chip
Programma gericht op kennismaking met de abstracte werelden van (nano)technologie, biomedisch en chemisch onderzoek.

Junior College Utrecht: U-Talent
Programma voor het ontwikkelen van een academische werkhouding en academische vaardigheden en dat leerlingen stimuleert te streven naar excellente leerresultaten.

Natuur, leven en technologie
Vakoverstijgend multidisciplinair bètakeuzevak voor de bovenbouw van havo en vwo. 

Bloed en Afweer
Programma dat leerlingen laat kennismaken met het proces van wetenschappelijk onderzoek, de praktijk van wetenschap en met wetenschappers.

Spel van de Gouden Eeuw
Met dit spel worden leerlingen uitgedaagd nieuwsgierig, kritisch en analytisch te zijn. Ze gaan op zoek naar de onderliggende structuren achter de zichtbare werkelijkheid.

Expeditie Moendoes
Leerlingen maken spelenderwijs in teamverband kennis met de essentie van wetenschappelijk onderzoek.

Gamma Masterclasses
Programma waarin topscholieren aan de slag gaan met een actueel en vakoverstijgend thema.

Steunpunt voor profielwerkstukken
Het programma biedt leerlingen inzicht in en ondersteuning bij het onderzoeksproces en biedt hun de mogelijkheid inhoudelijk kennis te maken met een wetenschappelijk vakgebied.

Ruimtevaart in de klas
Programma om de bètavakken leuk en levendig te maken.

Aansluitingsprogramma’s VO-WO
Programma’s gericht op verbetering van de aansluiting tussen vwo en wetenschappelijk onderwijs.

Wetenschapscongres voor vwo-leerlingen
Tijdens het congres staat onderzoek in alle denkbare wetenschappelijke richtingen centraal.

De Universiteit in de klas
Gastlessen om de diverse wetenschapsgebieden dichter bij de leerlingen te brengen.

Tube Your Future
Videowedstrijd: schep je eigen beeld van de beroepen die horen bij bètawetenschappen en technologie.

De jonge onderzoeker in het vwo
Programma waarmee docenten leerlingen leren onderzoek te doen – van brugklas tot profielwerkstuk.

Pre-University College – Technische Universiteit Eindhoven
Verschillende aansluitingsactiviteiten die vwo-leerlingen prikkelen, ontwikkelen en hen voorbereiden op een bèta-technische universitaire vervolgstudie.

Vragen die uitdagen
Programma bedoeld voor docenten. Waarom is goede vragen stellen belangrijk?

Kennislink.nl
Populairwetenschappelijke website voor docenten en leerlingen die de lesstof van context voorziet.

Bèta Excellent
Programma voor en door scholen op het gebied van  bèta, techniek en excellentie.

KNAW Onderwijsprijs
Jaarlijkse prijs voor de beste profielwerkstukken, beoordeeld door topwetenschappers.

DisWis Grafentheorie
Lessenserie discrete wiskunde, verzorgt door wiskundestudenten.

Science Quiz Next Level / Science Quiz Expert
Ontvang maandelijks een quiz over natuurwetenschappen.

HiSPARC
Bouw een detector voor kosmische straling op het dak van je school.

Science4U
Programma waarin leerlingen onderzoek doen aan een universiteit

Wisebits
Korte filmpjes over wetenschap.

Olympiades
Jaarlijkse Olympiades voor tal van vakken.

SLO Informatiepunt Onderwijs& Talentontwikkeling
www.wetenschapsorientatie.slo.nl

http://talentstimuleren.nl/

Loket VO / Universiteit Twente
Inspirerende voorbeelden uit Twente
www.twenteacademyyoung.nl

www.utwente.nl/elan/

Technasium
Scholen (Technasia) die het examenvak Onderzoek en Ontwerpen hebben ingevoerd.

Inspirerende voorbeelden uit Groningen
www.scholierenacademie.nl

www.jouwenergievanmorgen.nl

De Jonge Onderzoekers

Jaarlijkse onderzoekerswedstrijd voor leerlingen.

Teleblik
Foto’s en filmbeelden uit de archieven van Beeld en Geluid.

Junior Science Programma
Programma over biowetenschappen met labstages van het Erasmus MC in Rotterdam.

GLOBE Project
Internationaal programma voor scholieren over  klimaatonderzoek.

Stichting Techniekpromotie
Tal van (school)activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek.

Reizende DNA Labs
Leerlingen experimenteren met DNA.
www.allesoverdna.nl

De Grote Griepmeting
Leren over griep en andere epidemieën en zelf meedoen aan onderzoek.

Stichting Brein in Beeld
Een educatief, interessant en uitdagend lesprogramma over het brein

Faces of Science
Wil studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo die staan voor een keuze in hun studie een realistisch inkijkje geven in het leven van wetenschappers.