Wetenschapsknooppunten

Logo wetenschapsknooppunten

Samen met het Platform Bèta Techniek verstrekte de KNAW eenmalig subsidies aan (consortia van) universiteiten voor versterking en samenwerking van universitaire Wetenschapsknooppunten in de periode 2012-2016.

Wetenschapsknooppunten zijn netwerken van universiteiten, scholen in (vooral) het primair onderwijs, lerarenopleidingen en science centers of wetenschapsmusea. Ze ontwikkelen inhoudelijke activiteiten en onderwijsarrangementen om basisschoolleerlingen kennis laten maken met de wetenschap. Ook dragen zij, vaak in samenwerking met pabo’s, bij aan het professionaliseren van leerkrachten opdat zij wetenschap en techniek in hun klas handen en voeten kunnen geven. 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren staat bij dit alles centraal. Leerlingen worden gestimuleerd om actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Behalve om kennis vergaren gaat het dus vooral om het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Op de website van de wetenschapsknooppunten kunnen leraren, wetenschappers en andere belangstellenden terecht voor lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor inspirerende lessen en activiteiten over wetenschap en technologie op de basisschool.

Samenwerking

De KNAW en het Platform Bèta Techniek stelden gezamenlijk een Expertcommissie in met  daarin leden van de KNAW en De Jonge Akademie en deskundigen uit het onderwijs. De commissie adviseert over de ontwikkeling van, en samenwerking tussen de Wetenschapsknooppunten.