Parlement en Wetenschap

Het project Parlement en Wetenschap is gestart om te kunnen voorzien in de behoefte van Tweede Kamerleden aan wetenschappelijk kennis over actuele onderwerpen. Tweede Kamercommissies kunnen vragen om ontbijtbijeenkomsten, wetenschappelijke factsheets en netwerkverkenningen. Het initiatief kan uiteraard ook van de zijde van de wetenschap komen.

In Parlement en Wetenschap werkt de Tweede Kamer samen met de KNAW, De Jonge Akademie, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Ontbijtbijeenkomst

Tijdens een besloten en informele ontbijtbijeenkomst spreken wetenschappers met leden van een Kamercommissie over een door de commissie aangedragen thema. Wetenschappers belichten dit thema vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Kamerleden nemen de informatie mee in het parlementaire debat. Een ontbijtbijeenkomst kan de opmaat blijken naar een wetenschappelijke factsheet (zie onder).

Wetenschappelijke factsheet

Kamercommissies kunnen een wetenschappelijke factsheet aanvragen over een specifiek onderwerp. Wetenschappers kunnen ook eigener beweging een factsheet opstellen. De factsheet bevat een actueel overzicht van wetenschappelijke kennis op dat gebied en verwijzingen naar bronnen en andere publicaties.

Netwerkverkenning

Een netwerkverkenning biedt Kamercommissies een overzicht van wetenschappers, onderzoeksgroepen en -instituten met kennis op een specifiek gebied. De netwerkverkenning kan bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek, hoorzitting of ontbijtbijeenkomst.