Wetenschap en publiek

Zonder maatschappelijk draagvlak geen wetenschapsbeoefening. Mensen hebben het recht om te weten wat wetenschap is en vermag. De KNAW ambieert een rol als initiator, inspirator, partner en regisseur op het gebied van wetenschapscommunicatie en -educatie. Een van de activiteiten die zij ontplooit is het (mede)organiseren van publieksbijeenkomsten, vaak in het Trippenhuis ('huis van de wetenschap'), vaak ook op andere locaties.