homepage samenweten

Samenweten wil de dialoog tussen wetenschap en samenleving versterken en mensen stimuleren meer vragen te stellen over wetenschap. Samenweten is een project geïnitieerd door de KNAW.


Open voor kennis

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de klimaatcrisis, racisme, onze volksgezondheid en snel opkomende nieuwe technologien. Zaken waar we allemaal, in meer of mindere mate, mee in aanraking komen. Om deze uitdagingen aan te gaan is betrouwbare wetenschappelijke kennis een absolute noodzaak. Samenweten zet zich in voor heldere communicatie over die kennis en over de onzekerheden die gepaard gaan met die kennis. Ons doel is wederzijds begrip en vertrouwen tussen wetenschap en samenleving te versterken door met elkaar in open gesprek te gaan.

Wat is waar en waarom?

De dagelijkse stroom van wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke informatie roept veel vragen op. Wat is waar en waarom? Welke informatie kan ik vertrouwen? Wat betekent al die informatie voor mij? Hoe werkt wetenschap eigenlijk? En hoe kunnen wetenschap en samenleving van elkaar leren? Samenweten wil mensen stimuleren verkennende vragen te stellen en ook kritisch te kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing van uitspraken en niet alles zo maar voor waar aan te nemen.

Samenweten-dialoog

Wie kan er bij ons terecht?

Wetenschappers kunnen bij Samenweten terecht om te verkennen hoe ze de samenleving kunnen betrekken bij hun onderzoek. Mensen met interesse in wetenschap kunnen van Samenweten leren hoe je kritische vragen stelt over wetenschappelijke informatie. Maatschappelijke organisaties kunnen Samenweten benaderen om in contact te komen met wetenschappers.

Vragen kun je leren

Wil je bijdragen aan meer transparantie in de wetenschap? Of ben je geïnteresseerd in de kunst van het vragenstellen? Onze trainingen helpen je verder. Samenweten biedt trainingen zowel voor wetenschappers als voor mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en daar meer en betere vragen over zouden willen stellen. Elke training wordt op maat gemaakt om het effect voor de organisatie en de deelnemers te optimaliseren.

Samen weten we meer

Samenweten verzamelt en deelt expertise op het gebied van publieke betrokkenheid bij wetenschap. We adviseren wetenschappers hierover en we bouwen een netwerk van wetenschappers die ervaring hebben met effectief communiceren van wetenschappelijke kennis. We zetten ons netwerk graag in voor maatschappelijke organisaties die met wetenschappers in gesprek willen.