Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Publicaties

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Staan op kennis, de strategische agenda van de KNAW voor 2021-2025. Bekijk ook het werkprogramma.

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW adviesraden en adviescommissies ingesteld. Zij dragen adviesonderwerpen aan en spelen een rol bij de peer review – toetsing door vakgenoten – van de adviezen.

In ontwikkeling

Afgerond

Filter:
 • -
  2021 | 82 Pagina's

  Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

  In dit rapport schetsen de WRR en de KNAW vijf scenario’s die handvatten bieden bij het ontwikkelen van een samenhangende beleidsstrategie voor de omgang met de COVID-19-pandemie en belangrijke langetermijnopgaven.

  Bekijk publicatie
 • -
  2021 | 11 Pagina's

  Epidemieën van besmettelijke ziekten: wat zegt de wetenschap?

  Een brochure geschreven door Christina Vandenbroucke-Grauls, Jan Vandenbroucke en Jos van der Meer, emeriti hoogleraren Medische Microbiologie (Amsterdam), Klinische Epidemiologie (Leiden) en Interne Geneeskunde (Nijmegen).

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 68 Pagina's

  Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek

  In haar advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek constateert het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid dat de mogelijkheden voor het substantieel verminderen van proefdiergebruik in de wetenschap sterk verschilt per onderzoeksdomein. Naar aanleiding van dat advies hebben de ministeries van OCW en LNV de KNAW gevraagd om, bij wijze van pilot, een streefbeeld te ontwikkelen voor het terugdringen van het gebruik van proefdieren in één wetenschapsdomein.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 120 Pagina's

  Evenwicht in het wetenschapssysteem - De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek

  De KNAW heeft op verzoek van de minister van OCW geadviseerd over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • 2018 | 102 Pagina's

  Maatschappelijke impact in kaart

  Bij het vooraf inschatten van het maatschappelijk effect van wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk te kijken naar de interactieve netwerken en de mogelijke gebruikers. Dat is een van de drie adviezen in dit rapport. Het gaat dus niet om het in kaart brengen van de impact zelf, maar om de factoren en processen die de kans op maatschappelijke impact vergroten.

  Bekijk publicatie
 • 2018 | 52 Pagina's

  Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen

  Big data over personen biedt de wetenschap ongekende mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, social mediagebruik, of personalized health waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, gedrag en omgeving worden gecombineerd.

  Bekijk publicatie
 • 2018 | 15 Pagina's

  Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Er zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar alertheid is wel geboden.

  Bekijk publicatie
 • 2018 | 72 Pagina's

  Aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland

  Er komen ongeveer evenveel wetenschappers naar Nederland als dat er vertrekken. Wel zijn de aantallen de laatste jaren gestegen. Het adviesrapport waarschuwt voor dalende onderzoeksbudgetten en minder vrijheid in de besteding.

  Bekijk publicatie
 • -
  2014 | 72 Pagina's

  Gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier

  In het advies concludeert de KNAW dat voor onderzoek naar infectieziekten en naar hersenaandoeningen apen nodig blijven. Het advies bevat tien aanbevelingen voor verbetering van het onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • -
  2014 | 156 Pagina's

  Evaluation of new technology in health care

  Het aantal medisch-technologische hulpmiddelen, nu al zo’n half miljoen, zal in de toekomst alleen maar toenemen. Nieuwe medische technologie moet voor gebruik in kliniek of thuissituatie, grondig beoordeeld worden op tal van aspecten.

  Bekijk publicatie
 • -
  2000 | 20 Pagina's

  Primaten voor biomedisch onderzoek

  Beantwoording adviesaanvraag d.d. 8 december 2000 minister OCenW

  Bekijk publicatie

Filters

Filter publicaties

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.