Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Publicaties

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Staan op kennis, de strategische agenda van de KNAW voor 2021-2025. Bekijk ook het werkprogramma.

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW adviesraden en adviescommissies ingesteld. Zij dragen adviesonderwerpen aan en spelen een rol bij de peer review – toetsing door vakgenoten – van de adviezen.

In ontwikkeling

Afgerond

Filter:
 • -
  2021 | 3 Pagina's

  Hoe word je besmet met het SARS-2-coronavirus?

  Een brochure geschreven door Jos van der Meer, Daan Frenkel, Detlef Lohse, Sjaak Neefjes en Daniel Bonn.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 68 Pagina's

  Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek

  In haar advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek constateert het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid dat de mogelijkheden voor het substantieel verminderen van proefdiergebruik in de wetenschap sterk verschilt per onderzoeksdomein. Naar aanleiding van dat advies hebben de ministeries van OCW en LNV de KNAW gevraagd om, bij wijze van pilot, een streefbeeld te ontwikkelen voor het terugdringen van het gebruik van proefdieren in één wetenschapsdomein.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 120 Pagina's

  Evenwicht in het wetenschapssysteem - De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek

  De KNAW heeft op verzoek van de minister van OCW geadviseerd over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • -
  2014 | 72 Pagina's

  Gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier

  In het advies concludeert de KNAW dat voor onderzoek naar infectieziekten en naar hersenaandoeningen apen nodig blijven. Het advies bevat tien aanbevelingen voor verbetering van het onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • -
  2000 | 20 Pagina's

  Primaten voor biomedisch onderzoek

  Beantwoording adviesaanvraag d.d. 8 december 2000 minister OCenW

  Bekijk publicatie

Filters

Filter publicaties

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.