Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Schenken, nu of later. Wetenschap is het waard!

Wilt u graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het werk van steeds nieuwe generaties wetenschappers? Bijdragen van particuliere donateurs zijn onmisbaar en maken nieuwe initiatieven mogelijk. De KNAW biedt verschillende mogelijkheden om met een eenmalige gift, periodieke schenking, legaat of fonds op naam bij leven -of later- iets te betekenen voor wetenschap en samenleving.

Ondersteun grensverleggend onderzoek of bijzondere collecties van een KNAW-instituut

De tien onderzoeksinstituten van de KNAW zijn nationale kenniscentra op het terrein van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswetenschappen en beheren vaak wereldvermaarde collecties.

Versterk een stimuleringsprogramma

De KNAW werft en beheert private fondsen met als doel wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling te stimuleren. De KNAW richt zich daarbij vooral op jonge onderzoekers. Zo zijn er beurzen voor veldonderzoek, studiereizen of werkverblijf in het buitenland op het gebied van de ecologie, gedragswetenschappen en medische wetenschappen.

Vraag de KNAW om in de toekomst zorg te dragen voor optimale uitvoering van een door u testamentair vastgelegd wetenschappelijk doel

Meer weten?

Neem bij vragen contact op met Marja van der Putten via marja.van.der.putten@knaw.nl of 020 551 0858. Ook al zijn uw ideeën nog niet vastomlijnd. Wij denken graag mee over uw mogelijkheden om kennis te verrijken. Wetenschap is het waard.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.