Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
10 maart 2022

Klimaatwetenschappers van start met nationaal initiatief klimaatonderzoek

  Een breed gezelschap van Nederlandse klimaatonderzoekers verenigt zich op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in een taskforce. Deze groep zal nog voor de zomer een rapport uitbrengen over de oprichting van een nieuw netwerkinstituut voor wetenschapsbreed klimaatonderzoek. 

  De taskforce gaat bekijken hoe Nederlandse klimaatonderzoekers uit alle vakgebieden hun krachten kunnen bundelen voor een gezamenlijke agenda voor integraal klimaatonderzoek en hoe bestaande kennis en kunde beter kan worden gestroomlijnd. De werktitel voor dit geheel is Nationaal Initiatief Klimaatonderzoek.

  De taskforce is samengesteld uit onderzoekers van kennisinstellingen uit het hele land, met een breed palet aan expertises en overzicht van het veld - van omgevingspsychologie tot watermanagement, van klimaatgeschiedenis tot innovatiestudies - binnen het klimaatonderzoek. De groep zal wanneer nodig uitgebreid worden met specifieke expertises. Heleen de Coninck (TU Eindhoven/Radboud Universiteit Nijmegen) is voorzitter van de taskforce.   

  Veelomvattend probleem gezamenlijk aanpakken

  De oprichting van deze taskforce  volgt uit een advies van de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) en uit het inzicht dat verschillende, deels ver uit elkaar liggende vormen van klimaat-gerelateerd onderzoek in de toekomst verregaand zullen moeten samenwerken. Uit de inventarisatie van de PCNI bleek onder meer dat Nederlandse wetenschappers de problemen rond klimaatverandering dermate veelomvattend en urgent vinden, dat de verzamelde Nederlandse wetenschap hier zo spoedig mogelijk de handen ineen zou moeten slaan. Op basis van het advies besloten NWO en KNAW een drietal sporen uit te werken: 1) een nationaal pact met alle partijen in Nederland die aan klimaat-gerelateerd onderzoek werken, 2) een instituut-nieuwe-stijl dat kan fungeren als netwerkorganisatie en de coördinatie van onderzoek op zich kan nemen, en 3) het opzetten van een programma voor integraal klimaatonderzoek. Beide organisaties vragen de taskforce om deze drie sporen verder uit te werken en te concretiseren.

  De taskforce gaat de komende weken aan het werk en brengt voor de zomer verslag uit. Daarna besluiten KNAW en NWO in welke vorm het Nationaal Initiatief Klimaatonderzoek gestalte kan krijgen.

  Samenstelling Taskforce

  De taskforce bestaat uit Heleen de Coninck (TU/e, RU), Han Dolman (NIOZ), Jan Willem Erisman (UL), Sanli Faez (UU), Liesbeth van de Grift (UU), Marjolijn Haasnoot (Deltares), Carolien Kroeze (WUR), Andrea Ramirez (TUD), Gerard van der Steenhoven (KNMI), Linda Steg (RUG) en Diana Suhardiman (KITLV-KNAW)

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.