Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Bijeenkomsten

  De KNAW fungeert als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de uitwisseling van wetenschappelijke informatie. In dit kader organiseert de Akademie uiteenlopende bijeenkomsten, waarvan er vele vrij toegankelijk zijn voor publiek. 

  Op de hoogte blijven van alle bijeenkomsten? Schrijf u hier in voor onze agendaladder.

  • 21feb

   Het nieuwe coronavirus

   Coronavirussen veroorzaken in mensen over het algemeen milde infecties van de luchtwegen. We kennen echter ook de SARS en MERS varianten, die ernstige ziekten veroorzaken. Bekijk een van de eerste bijeenkomsten over het nieuwe coronavirus, gehouden bij de KNAW op vrijdag 21 februari 2020.

   Bekijk webinar
  • 8jun

   Nut en noodzaak van dierproeven

   De afgelopen decennia is grote vooruitgang geboekt bij het beperken en verbeteren van dierproeven, Nederland behoort hierbij wereldwijd tot de koplopers. Tijdens dit webinar bespreken wetenschappers waarom dierproeven toch nog een noodzaak zijn.

   Bekijk webinar
  • 17feb

   Academische vrijheid in Nederland

   Wat betekent academische vrijheid? Welke grenzen kunnen eraan gesteld worden en wie is er verantwoordelijk voor? Op woensdag 17 februari 2021 presenteerde de KNAW het rapport 'Academische vrijheid in Nederland' waarin zij het begrip academische vrijheid nader uitwerkt, en ingaat op spanningsvelden die kunnen ontstaan bij financiering van wetenschap, samenwerking met het bedrijfsleven en bij deelname aan het publieke debat.

   Online, via Zoom
   Bekijk webinar
  • 25mrt

   ‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie

   Ruim een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat heeft de wetenschap in de tussentijd geleerd over het overdragen van virussen via druppeltjes en aerosolen? In dit webinar bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht.

   Online, via Zoom
   Bekijk webinar
  • 24jun

   Intimidatie van wetenschappers: wie beschermt academische vrijheid?

   De druk op wetenschappers, bijvoorbeeld op sociale media, kan hoog oplopen als hun resultaten een deel van het publiek niet bevallen. Hoe kunnen wetenschappers onder dergelijke druk en intimidatie hun vrijheid bewaren en zichzelf niet censureren?

   Online, via Zoom
   Bekijk webinar
  • 11okt

   Opdrachtonderzoek en academische vrijheid: hoe leid je samenwerking in goede banen?

   Bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld worden steeds vaker en intensiever betrokken bij de wetenschap en bij de financiering ervan. Te denken valt aan opdrachtonderzoek, maar ook aan andere vormen van (co-)financiering. Dit webinar onderzoekt hoe je samenwerking anno 2021 in goede banen leidt.

   Online, via Zoom
   Bekijk webinar
  • 23nov

   Planetary Health

   Onlangs hebben medische vaktijdschriften wereldwijd dringend opgeroepen tot maatregelen om de temperatuurstijging te beperken en de biodiversiteit te herstellen omdat de gezondheid van de mens in het geding is. Het gaat om infectieziektes, gebrek aan water en voedsel, maar ook om migratie, conflict en mentale gezondheid.

   Online, via Zoom
   Bekijk webinar
  • 26nov

   Expertmeeting I: Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein

   Enerzijds bespreken we wat de oorzaak is van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? Anderzijds bespreken we wat we kunnen doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden.

   Bekijk webinar
  • 2dec

   Expertmeeting II: De impact van COVID-19 op onderzoekers

   Ook voor academici zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voelbaar. Maar de effecten op onderzoekers in Nederland variëren sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase, nationaliteit en persoonlijke omstandigheden.

   Bekijk webinar
  • 13dec

   Expertmeeting III: Wervelende wetenschap

   Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

   Bekijk webinar
  • 20dec

   Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron

   In dit webinar bespreken we welke factoren cruciaal zijn voor modellering en kijken we samen met deskundigen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Israël vanuit een internationaal perspectief naar de interventiemogelijkheden.

   Bekijk webinar
  • 20dec

   Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron

   Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan).

   Bekijk webinar
  • 18jan

   Expertmeeting IV: Wetenschap en digitale technologie

   Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

   Bekijk webinar
  • 4apr

   Klimaat van alle kanten: De gevolgen van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassingen

   Hoe kan goed bestuur de aanpassingskloven verkleinen en klimaatbestendige ontwikkeling stimuleren? En hoe kunnen zachte adaptatiegrenzen worden overwonnen? Tijdens dit webinar komen deze en andere open vragen aan bod en zullen de belangrijkste onderzoeksontwikkelingen worden besproken.

   Bekijk webinar
  • 2mei

   Oorlog in Oekraïne: religie en internationale betrekkingen

   Religie speelt een belangrijke rol in de retoriek die Rusland gebruikt om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Volgens Rusland zijn Oekraïne en vooral Kiev van grote culturele en religieuze betekenis voor de Russische identiteit en ambities. De oorlog wordt zelfs voorgesteld als een existentiële en apocalyptische strijd tussen goed en kwaad.

   Bekijk webinar
  • 16mei

   Klimaat van alle kanten: olivijn, het wondermiddel tegen klimaatverandering?

   Het IPCC klimaatrapport van 2022 maakt duidelijk dat de wereld grote risico’s loopt door de toenemende opwarming van de aarde. Ook is duidelijk dat maatregelen om de toenemende CO2 concentratie in de atmosfeer terug te brengen door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, alleen niet voldoende zijn. Naast deze maatregelen zijn ook zogenaamde negatieve emissietechnologieën (NET) nodig om actief de CO2 concentratie in de atmosfeer te verminderen.

   Bekijk webinar
  • 23mei

   KNAW-symposium - Kritisch denken: een achterhaald ideaal?

   ‘Kritisch denken’ staat hoog op de lijst van vaardigheden, binnen kennisinstellingen en in de maatschappij. Tegelijkertijd is kritiek met name in de sociale- en geesteswetenschappen een omstreden ideaal geworden en pleiten sommige academici voor postcritique, een nieuwe manier om te lezen en te interpreteren die verder gaat dan alleen kritiek beoefenen.

   Bekijk webinar
  • 23mei24mei

   Beweren en bewijzen: ontmoeting tussen wetenschap en politiek

   Welke rol kan de wetenschap spelen in de versterking van de kennispositie van de Tweede Kamer, sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan, en hoe komen wetenschappelijke inzichten terug in het beleid en bij de burgers?

   The Hague Conference Centre New Babylon - Anna van Buerenplein 29, Den Haag
   Bekijk webinar
  • 24mei

   Wiskunde en statistiek in het voortgezet onderwijs

   De wiskunde heeft zich ontwikkeld van de taal van de natuur tot de taal van de maatschappij. Tijdens deze bijeenkomst bespreken experts wat hiervan de gevolgen zijn voor de wiskunde die wij onderwijzen, met speciale aandacht voor kansrekening en statistiek. Toeval en onzekerheid zijn relatief nieuwe paradigma's in het onderwijs. De combinatie van harde wiskunde en menselijke intuïtie is lastig. En niet alleen leraren worstelen ermee. Wat zouden kinderen op de middelbare school moeten leren?

   Bekijk webinar
  • 30mei

   Akademiemiddag 2022

   Op maandag 30 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW plaats. Ineke Sluiter sprak deze middag voor de laatste maal haar jaarrede uit, waarna zij het presidentschap overdroeg aan Marileen Dogterom.

   Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
   Bekijk webinar
  • 2jun

   Van 't Hoff-symposium over chiraliteit

   Is het je ooit opgevallen dat je handen een bijna perfecte kopie van elkaar vormen? Bijna perfect, want hoe je ze ook houdt, het blijven spiegelbeelden. Het is onmogelijk om ze perfect over elkaar heen te leggen.

   Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
   Bekijk webinar
  • 3jun

   Heyting Day 2022 - Wittgenstein's Tractatus

   The Tractatus gives rise to many exciting issues of interpretation. The speakers of the Heyting Day will throw light on some of these issues, especially on Wittgenstein’s views on the nature of logic and on the role of the first person in the Tractatus.

   Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
   Bekijk webinar
  • 10jun

   28e Gondalezing door Upinder Singh: Inscribing power on the realm - koninklijke ideologie en religieuze politiek in India, ca. 200 v.Chr. - 300 n.Chr.

   Upinder Singh, hoogleraar geschiedenis, Ashoka University, Sonepat, India, betoogt dat de grondvorm van de oude Indiase politieke ideologie en religieuze politiek in de periode tussen circa 200 v.Chr. en 300 n.Chr. is ontstaan door een continu dialogisch proces, dat terug te zien is in de wijze waarop koningen hun machtsstempel op hun rijk hebben gedrukt.

   Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam
   Bekijk webinar
  • 13jun

   Klimaat van alle Kanten: 'The Intergenerational Climate Crimes Act'

   'The Intergenerational Climate Crimes Act', ontwikkeld door de Indiase advocaat, academicus en onderzoeker Radha D’Souza en kunstenaar Jonas Staal, omvat een nieuw juridisch raamwerk voor klimaatrechtvaardigheid toegepast op klimaatmisdrijven die zouden zijn gepleegd door Unilever, ING, Airbus en de Nederlandse staat.

   Bekijk webinar

   Filters

   Filter bijeenkomsten

   Blijf op de hoogte

   Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.