Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van onderzoekers uit verschillende disciplines die zich bewezen hebben in hun vak. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

e Jonge Akademie telt vijftig leden die op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Ze zijn werkzaam bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.

Ontstaan

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen besloot in 2005 tot oprichting van De Jonge Akademie. De Jonge Akademie functioneert zelfstandig binnen de KNAW, met een eigen werkplan en verantwoordelijkheid voor haar activiteiten en standpunten. Samenwerking is er vooral op het gebied van advisering en projecten.

Lidmaatschap

Een brede belangstelling voor wetenschap en wetenschapsbeleid essentieel voor het lidmaatschap van De Jonge Akademie. Een benoeming is voor vijf jaar. Elk jaar stromen tien leden in en uit.

De eerste lichting van veertig leden nam in 2010 afscheid. Een aantal alumni zal ook in de toekomst betrokken zijn bij activiteiten van De Jonge Akademie.

Doelstellingen

  • De Jonge Akademie brengt onderzoekers actief in aanraking met vakgebieden buiten het eigen specialisme en stimuleert zo interdisciplinair onderzoek.
  • De Jonge Akademie vraagt leden actief bij te dragen aan de toekomst van het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden en visie te ontwikkelen op het te voeren wetenschapsbeleid.
  • De Jonge Akademie overlegt met en geeft advies op het gebied van wetenschapsbeleid aan wetenschappelijke organisaties en ministeries. 
  • De Jonge Akademie draagt fascinatie voor wetenschap en wetenschappelijke inzichten uit naar samenleving en onderwijs, en heeft aandacht voor valorisatie in de breedste zin van het woord. 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.