Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie via onze nieuwsbrief. Meld u hier aan.

 • 30 september 2022

  Nieuws uit het Herseninstituut: wat is het effect van hiërarchie op moraalgedrag?

  Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut laten zien dat krachtige hiërarchische situaties het makkelijker maken om schadelijke acties te plegen. Dit komt doordat keuzevrijheid en empathie over meerdere individuen zijn verdeeld.

  Lees meer
 • 27 september 2022

  Inger Leemans benoemd als interim-directeur Meertens Instituut

  Cultuurhistoricus Inger Leemans (51) wordt per 1 oktober voor zes maanden interim-directeur van het Meertens Instituut van de KNAW. Ze is al als hoofd van NL-Lab verbonden aan het Humanities Cluster van de KNAW. Daarnaast is ze hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en lid van het KNAW-genootschap. Ze volgt Antal van den Bosch op, die vanaf 2017 directeur van het Meertens Instituut was. 

  Lees meer
 • 26 september 2022

  Bob Pinedo Cancer Care Award 2022 voor Laurence Zitvogel

  Voor haar baanbrekende wetenschappelijke werk en haar gedreven inzet om daarmee de behandeling van en de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren, ontvangt Laurence Zitvogel dit jaar de Bob Pinedo Cancer Care Award.

  Lees meer
 • 26 september 2022

  Nu maatregelen nodig zodat wetenschappers paraat staan voor volgende pandemie

  Om goed voorbereid te zijn op toekomstige grootschalige infectieziektenuitbraken moeten Nederlandse wetenschappers beter samenwerken, binnen en buiten hun eigen vakgebied. Ook moeten ze onderzoeksgegevens vaker met elkaar delen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelt in een nieuw advies dat beleidsmakers en kennisinstellingen een belangrijke taak hebben om dit mogelijk te maken. Door nu de juiste voorwaarden te scheppen, kunnen wetenschappers straks direct aan de slag als de situatie daarom vraagt, aldus de KNAW.

  Lees meer
 • 13 september 2022

  Zeven projecten krijgen toekenning uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten

  Zeven nieuwe onderzoeksprojecten krijgen een beurs uit het Onderzoeksfonds KNAW-instituten. Het gaat om projecten rond klimaatverandering en bodemkwaliteit, beschikbaar maken en hergebruiken van data, manipulatie van de publieke opinie op sociale media en meer!

  Lees meer
 • 12 september 2022

  Nieuwe KNAW-leden geïnstalleerd

  In mei 2022 maakte de KNAW al bekend wie de nieuwe leden waren. Vandaag zijn ze officieel geïnstalleerd tijdens een feestelijke bijeenkomst

  Lees meer
 • 9 september 2022

  Heleen de Coninck over het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland KIN

  ‘We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers en relevante maatschappelijke actoren intensief samenwerken aan het versnellen van systeemtransities. En daarom adviseren we zo snel mogelijk het ‘Klimaatonderzoek Initiatief Nederland’ op te richten – KIN’.

  Lees meer
 • 8 september 2022

  ‘Klimaatonderzoek Initiatief Nederland’ nodig voor realisatie klimaat-neutrale samenleving

  Klimaatwetenschappers, verenigd in een tijdelijk adviesorgaan ingesteld door NWO en KNAW, adviseren om zo snel mogelijk het ‘Klimaatonderzoek Initiatief Nederland’ – KIN – op te richten. Doel van het nieuwe KIN is om een substantiële bijdrage te leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaat-neutrale samenleving te realiseren. In het vandaag verschenen rapport van de taskforce staat uitgewerkt hoe het KIN eruit zou kunnen zien en functioneren.

  Lees meer
 • 6 september 2022

  A beginner’s guide to Dutch academia vernieuwd en online

  Elk jaar beginnen er buitenlandse wetenschappers aan een baan bij een Nederlandse universiteit. Maar hoe vind je de weg in de Nederlandse werkcultuur, het systeem van arbeidscontracten en de structuur van universiteiten en onderzoeksinstellingen?

  Lees meer
 • 5 september 2022

  Toekomstbestendig coronabeleid vraagt om actie via doordenken scenario’s

  In een nieuwe handreiking werken adviescolleges verschillende scenario’s voor het verloop van de coronapandemie verder uit, om zo de regering handvaten te geven voor regie. Ook de KNAW en De Jonge Akademie dragen bij aan de publicatie.

  Lees meer
 • 26 augustus 2022

  Wetenschapscommunicatie door wetenschappers

  In 2021 konden groepen wetenschappers die aantoonbaar en structureel bijdragen aan wetenschapscommunicatie een aanvraag indienen voor ondersteuning en/of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten.

  Lees meer
 • 23 augustus 2022

  Hubrecht Instituut verbetert menselijke minidarmen

  Onderzoekers van het Hubrecht Instituut kunnen door een verbetering in menselijke dunnedarmorganoïden het functioneren van de dunne darm tijdens gezondheid en ziekte beter bestuderen. In een artikel in het tijdschrift Cell Stem Cell beschrijven zij op 23 augustus 2022 hoe ze de miniatuur dunne darmen hebben geoptimaliseerd.

  Lees meer
 • 9 augustus 2022

  Muurschildering van Johanna Westerdijk, pionier in onderzoek naar plantenziekten

  Utrecht is een nieuwe muurschildering rijker: vanaf Maliesingel 54 kijkt Johanna Westerdijk (1883-1961), de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, de voorbijgangers vanuit haar laboratorium aan.

  Lees meer
 • 28 juli 2022

  Blog Face of Science Aranka Ballering: Onderzoek mét pride, zonder prejudice

  Het is weer tijd voor de jaarlijkse Pride Amsterdam: een feest van de diversiteit. Helaas is het ook een reminder dat (gender)diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn in onze samenleving. Ook niet in wetenschappelijk onderzoek. Waarom niet?

  Lees meer
 • 14 juli 2022

  KNAW-advies over sociale veiligheid in de wetenschap

  Om ongewenst gedrag aan wetenschappelijke instellingen te bestrijden is het nodig veel meer aan preventie te doen. De huidige aanpak richt zich vooral op klachtafhandeling, maar de sociale veiligheid aan universiteiten en onderzoeksinstituten verbetert pas echt door gedrag op de werkvloer structureel onderwerp van gesprek te maken.

  Lees meer
 • 12 juli 2022

  Laureaten Heineken Young Scientists Awards 2022 bekend

  Chronobioloog Laura Kervezee (1989), filosoof Fleur Jongepier (1986), wiskundige Jordi Tura i Brugués (1987) en gezondheidspsycholoog Liesbeth van Vliet (1985) ontvangen een Heineken Young Scientists Award 2022.

  Lees meer
 • 7 juli 2022

  Nieuwe Faces of Science: Tycho van der Hoog, Anne-Mieke Thieme & Rick van Well

  Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Drie van deze Faces of Science stellen zich voor in onderstaande video's.

  Lees meer
 • 6 juli 2022

  Fotoverslag koninklijk bezoek Nederlands Instituut voor Ecologie

  Hoe voorspel je blauwalgoverlast, wat maakt een bodem een goede bodem en welke oplossingen kan de natuur bieden voor het klimaatprobleem. Het is een greep uit de onderwerpen waarover Zijne Majesteit de Koning op 6 juli hoorde tijdens zijn werkbezoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

  Lees meer
 • 5 juli 2022

  Langetermijnvisie nodig voor omgang met effecten van pandemie op wetenschap

  Ook de wereld van de wetenschap stond tijdens de COVID-pandemie op z’n kop. In het op 5 juli verschenen rapport The pandemic academic inventariseert de KNAW de gevolgen van pandemie voor de wetenschap: wat willen we behouden en wat beslist niet? In het rapport is ook uitgebreid aandacht voor de impact van de pandemie op het vertrouwen in wetenschap en de relatie tussen wetenschap, samenleving en politiek.

  Lees meer
 • 1 juli 2022

  Rathenau Instituut start tweejaarlijkse prijs ter ere van oud-directeur Melanie Peters

  Het Rathenau Instituut opent de inzendtermijn van de eerste editie van de Melanie Petersprijs. De prijs is bedoeld voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over wetenschap, technologie en innovatie.

  Lees meer
 • 1 juli 2022

  Vidi-beurzen voor KNAW-onderzoekers en leden De Jonge Akademie

  Twee onderzoekers werkzaam bij KNAW-instituten en vier leden van De Jonge Akademie kregen op 1 juli het nieuws dat zij een Vidi-beurs ontvangen. In totaal honoreerde NWO in deze ronde 101 aanvragen voor een Vidi-beurs.

  Lees meer
 • 27 juni 2022

  Kenniscoalitie positief over uitwerking investeringen in hoger onderwijs en onderzoek

  De kennisinstellingen en werkgevers, samenwerkend in de Kenniscoalitie, zijn positief over de beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap van minister Dijkgraaf.

  Lees meer
 • 24 juni 2022

  Slotbijeenkomst Gewaardeerd!

  Op 23 juni 2022 vond in het Trippenhuis de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! plaats. Tijdens deze interactieve middag werden resultaten van het project besproken en werd er met de ruim honderd aanwezigen gewerkt aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

  Lees meer
 • 21 juni 2022

  Nieuwe Faces of Science: Kristel Doreleijers, Kian van der Enden & Kayla Green

  Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Drie van deze Faces of Science stellen zich voor in onderstaande video's.

  Lees meer

  Filters

  Filter nieuws

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.