Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Over KNAW

Over de KNAW

De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Direct naar

  Beleid

  De KNAW is bij wet gehouden iedere vier jaar een 'instellingsplan' vast te stellen. Het beleid voor de komende jaren is verwoord in Staan op Kennis. Strategische Agenda 2021-2025.

  Taken

  De KNAW vervult drie (wettelijke) taken: genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines; bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten; adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening. Zijne Majesteit de Koning is beschermheer van de KNAW.

  Organisatie, bestuur en directie

  De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Het bestuur van de KNAW stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur.

  Leden van de KNAW

  De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven.

  De Jonge Akademie

  De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

  Akademie van Kunsten

  De Akademie van Kunsten heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst te bevorderen.

  Internationaal

  Wetenschappelijke samenwerking is onmisbaar voor het aangaan van de internationale uitdagingen van deze tijd. De KNAW wil ook internationaal de invloed van wetenschap op beleid vergroten door wetenschappelijke kennis te koppelen aan actuele vraagstukken.

  Geschiedenis van de KNAW

  In de achttiende en negentiende eeuw richtten overheden in een aantal Europese landen academies op om de wetenschap en de internationale wetenschappelijke betrekkingen te bevorderen. De Nederlandse academie, de hedendaagse KNAW, bestaat sinds 1808.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.