Hergebruik van publieke data

Meer wetenschap en beter overheidsbeleid

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2019 | 52 pagina's | ISBN 978-90-6984-728-3 | With a summary in English | gratis

Data uit overheidsadministraties leveren een schat aan kennis op voor wetenschap en overheidsbeleid, maar ze worden daarvoor nog niet ten volle benut. Het gaat om data uit administraties van het Rijk, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, waterschappen, scholen en andere organisaties die publieke taken uitvoeren. Deze publieke data kunnen, natuurlijk met inachtneming van alle privacyregels, meer worden gebruikt en hergebruikt voor onderzoek.  De KNAW ziet daarbij een belangrijke rol voor een Chief Public Data Officer.