Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Het onderzoek binnen het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek -KNAW richt zich op de ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het instituut heeft 24 onderzoeksgroepen die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen.

Het Hubrecht Instituut werkt samen met talrijke laboratoria op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het instituut heeft een speciaal partnerschap met het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en Oncode Institute.

De mening van experts over het Hubrecht Instituut

Het instituut wordt door haar collega’s beoordeeld als een van de beste onderzoeksinstituten wereldwijd op het gebied van ontwikkelings- en stamcelbiologie. Dit komt naar voren in een citation impact score die al gedurende tien jaar rond de 3.0 schommelt, terwijl het wereldgemiddelde per definitie op 1 wordt gesteld. Deze hoge kwaliteit werd bevestigd in een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie: 'In the opinion of the committee, the quality of science done at the Hubrecht Institute is equal to that of the best research institutions in the world.'

Download hier het evaluatierapport. (Zie voor overige documenten op deze pagina.)

Directie/management

Bezoekadres

Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht

Postadres

Postbus 85164
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 212 1800

secretary@hubrecht.eu

Website
Wetenschapsportal NARCIS