Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

Het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek -KNAW is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 20 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen.

Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

De mening van internationale experts over het Hubrecht Instituut

Een internationale evaluatiecommissie heeft in 2015 het Hubrecht Instituut beoordeeld als excellent. Download hier het evaluatierapport. (Zie voor overige documenten de zijkant van deze pagina.)

Directie/management

Bezoekadres

Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht

Postadres

Postbus 85164
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 212 1800

secretary@hubrecht.eu

Website
Wetenschapsportal NARCIS