Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Internationaal

De wetenschap is ten diepste internationaal en wetenschappelijke samenwerking is onmisbaar voor het aangaan van de internationale uitdagingen van deze tijd. Het bevorderen van internationale samenwerking is dan ook een van de vier ambities in de strategische agenda 2021-2025.

De meeste internationale activiteiten van de KNAW richten zich op twee terreinen:

  • Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd beleidsadvies (Science for Policy).
  • Het behartigen van de belangen van de wetenschap bij beleidsmakers (Policy for Science).

De belangrijkste rode draad voor Science for Policy zijn de thema’s klimaat, duurzaamheid en gezondheid. Bij Policy for Science gaat het over onderwerpen als wetenschappelijke integriteit, digitale ontwikkelingen zoals Open Science, en hervorming van het wetenschapsbedrijf zoals publicatiecultuur en erkennen en waarderen. Met grote regelmaat werken KNAW-leden en door de KNAW voorgedragen experts mee aan werkgroepen voor internationale adviesrapporten en statements.

Internationale organisaties

Binnen Europa werkt de KNAW samen met andere Europese academies als lid van verschillende koepelorganisaties: All European Academies (ALLEA), de European Academies Science Advisory Council (EASAC) en de Federation of European Academies of Medicine (FEAM). Deze drie organisaties zijn gezamenlijk ook actief binnen Scientific Advice for Policy by European Academies (SAPEA) dat direct advies geeft aan de Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) van de Europese Commissie. De KNAW is verder lid van de Vereniging Netherlands House of Education and Research (Neth-ER) en het European Science Advisors Forum (ESAF). Op mondiaal gebied is de KNAW ten slotte actief in de International Science Council (ISC), de InterAcademy Partnership (IAP) en het Global Science Forum (GSF).

 

Wetenschappelijke samenwerking China - Nederland

Gedurende een groot aantal jaren heeft de KNAW, vaak in samenwerking met NWO, samengewerkt met China op het gebied van onderzoek. Deze programma’s lopen nu ten einde. Het China Exchange programme is in de loop van 2019 geheel afgerond en het Programme Scientific Alliance in 2021. De KNAW verzendt geen nieuwe calls for proposals meer. 

In 2009 formuleerden de KNAW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een gezamenlijk strategisch beleid om de wetenschaps- en onderzoekssamenwerking met China te stimuleren. Het was gericht op nauwere samenwerking en een betere afstemming tussen nieuwe en bestaande subsidieprogramma's. Alle programma’s ter bevordering van de wetenschappelijke samenwerking met China zijn bedoeld om de Chinees-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking te verbreden en te verdiepen, uitgaande van academische excellentie en van wederzijds belang en voordeel. De programma's zijn gericht op specifieke vormen van samenwerking, onderzoeksthema's en/of specifieke groepen onderzoekers.

De Chinacommissie (KNAW/NWO) is verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en monitoring van de wetenschappelijke samenwerking met China. De Chinacommissie wordt daarbij ondersteund door de het secretariaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via china@knaw.nl.

Wetenschappelijk programma Indonesië - Nederland

Gedurende een groot aantal jaren voerde de KNAW samen met Indonesië een belangrijk onderzoeksprogramma uit: het Scientific Programme Indonesia – Netherlands. Het Scientific Programme Indonesia - Netherlands biedt Indonesië en Nederland de mogelijkheid om te profiteren van de wetenschappelijke, menselijke, natuurlijke en andere hulpbronnen die in beide landen beschikbaar zijn en om onderzoeksnetwerken te onderhouden of op te zetten. Het programma berust op de principes van wederkerigheid en wederzijds profijt. Het Scientific Programme Indonesia – Netherlands omvat een aantal grotere geïntegreerde onderzoeksprogramma's en ondersteunende activiteiten. Het programma loopt nu ten einde. De KNAW verzendt geen nieuwe calls for proposals meer. 

De Programmacommissie is verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en monitoring van het programma. Het secretariaat ondersteunt de Programmacommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via knaw-fao@knaw.nl.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.