Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Omslagafbeeldingen Agenda Diversiteit & Inclusie KNAW-instituten 2022-2025
202212 pagina's

Agenda Diversiteit en Inclusie KNAW-instituten 2022-2025

De KNAW bevordert, steunt en erkent excellente wetenschap en duidt de resultaten van onderzoek voor de samenleving. De KNAW verwoordt het belang van wetenschappelijk onderzoek, kennis en inzicht voor het economisch, fysiek, sociaal en cultureel welzijn en welbevinden van de mens. Zij wil zichtbaar bijdragen aan een wetenschappelijke gemeenschap met gelijke rechten en kansen voor iedereen en ruimte voor open gedachtewisseling op basis van gelijkwaardigheid.

Deze agenda is bedoeld om, uitgaande van de missie en visie van de KNAW, richting te geven aan het ontwikkelen en implementeren van (beleids)activiteiten op het vlak van diversiteit en inclusie in brede zin bij de instituten en het Bureau. Gelet op de Gender Equality Strategy 2020-2025 van de Europese Commissie wordt op een aantal plaatsen in deze agenda gendergelijkheid echter extra uitgelicht, opdat de agenda tegelijkertijd als gender equality plan (GEP) kan fungeren. Het GEP maakt dus deel uit van onze inzet op alle aspecten van diversiteit en de daarmee samenhangende inclusiviteit.

Brief aan de Europese Commissie

Zie ook

  • Diversiteit en inclusie

    Op deze pagina leest u meer over diversiteit en inclusie bij de KNAW.

    Meer over dit thema

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.