Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Lopend adviesVerwachte einddatum: 15-01-2023

Planetary Health

  De KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

  Planetary health is de interdisciplinaire benadering van het verband tussen de gezondheid en welzijn van mensen en de 'gezondheid' van de aarde. Het gaat daarbij om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit maar bijvoorbeeld ook om grootschalige milieuvervuiling, ontbossing, erosie en andere door de mens veroorzaakte veranderingen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die risico’s zijn onder meer infectieziekten, problemen met voedsel- en drinkwatervoorziening, migratie en conflict en mentale gezondheid.

  Doel en effect

  Voor een zo integraal mogelijke benadering van planetary health is kennis uit de medische en gezondheidswetenschappen nodig, uit natuurwetenschappelijke vakgebieden als biologie en geologie en de gedrags- en sociale wetenschappen, om inzicht te krijgen in de economische drivers van milieuverandering, inzicht in gedragsverandering en oplossingen voor governance vraagstukken. De geesteswetenschappen zijn nodig voor bijvoorbeeld historische en ethische aspecten. 

  De bedoeling van deze verkenning is om productieve verbindingen te leggen tussen de betrokken disciplines en hun kennisagenda’s en de noodzaak van verduurzaming nog beter door te laten klinken in de onderzoeksprioriteiten.

  Opdracht

  De commissie van de KNAW gaat inventariseren welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

  Commissie

  De KNAW heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Johan Mackenbach, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum.

  Leden
  Vera Araujo-Soares
  Lisa Becking
  Frank Biermann
  Tatiana Filatova
  Ron Fouchier
  Louise Fresco
  Pim Martens
  Jan Luiten van Zanden

  Secretarissen
  Hanneke van Doorn
  Maartje Aukes

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.