Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Lopend adviesVerwachte einddatum: 15-07-2022

Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. Van papier naar praktijk

  De KNAW brengt op verzoek van de minister van OCW advies uit over de voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap.

  Vorig jaar publiceerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een onderzoek waaruit blijkt dat ongewenst gedrag in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt. Ook surveys van de vakbonden en van Promovendi Netwerk Nederland laten zien dat ongewenst gedrag in de wetenschappelijke wereld een probleem is dat vele vormen kent en alle groepen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek raakt. Het advies maakt onderdeel uit van het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie.

  Updates

  • 25 juni 2022
   Aanbieding rapport

   Op 14 juli biedt de KNAW het rapport 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. Van papier naar praktijk.' aan aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nadat de minister het rapport heeft doorgestuurd aan de Tweede Kamer, publiceert ook de KNAW het op haar website.

  Doel

  Het doel van het advies is om op basis van wetenschappelijke inzichten met concrete aanbevelingen komen die de universiteit tot een sociaal veiliger leer- en werkomgeving kunnen maken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande regelingen en ontwikkelingen, zoals het programma Erkennen en Waarderen.

  Opdracht

  De KNAW zal in kaart brengen op welke wijze de factoren die ongewenst gedrag in de wetenschap in de hand werken, doorbroken kunnen worden. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag, niet alleen ten opzichte van vrouwelijke onderzoekers, maar ten opzichte van alle groepen en personen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. In het bijzonder is gevraagd te adviseren over:

  • (preventieve) maatregelen om negatieve prikkels te doorbreken
  • de toereikendheid van de bestaande meldingsstructuren en aanpak
  • de vraag of goed gedrag als onderdeel zou moeten worden gezien van wetenschappelijke integriteit
  • instrumenten om goed en bewust gedrag in de wetenschap te stimuleren

  Activiteiten en planning

  In meerdere consultatierondes zal met relevante partijen gesproken worden om te inventariseren welke problemen er zijn en welke oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie. Indien u hierover ook uw ervaringen of inzichten wilt delen, kunt u contact opnemen met één van de commissieleden of secretarissen.
  NB: de commissie behandelt geen casuïstiek en kan niet optreden in specifieke gevallen, maar neemt deze wel graag mee als achtergrondinformatie voor de aanbevelingen. 

  Commissie

  De KNAW heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Naomi Ellemers, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

  Voorzitter

  • Ellemers, Prof. dr. N. (Naomi)

  Lid

  • Baaijens, Prof. dr. ir. F.P.T. (Frank)
  • Dijstelbloem, Prof. dr. H.O. (Huub)
  • Erkens, Mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne)
  • Ghorashi, Prof. dr. H. (Halleh)
  • Groeneveld, Prof. dr. S.M. (Sandra)
  • Joëls, Prof. dr. M. (Marian)
  • Wise, Dr. M. (Michael)

  Belangenverklaringen van leden zijn op aanvraag beschikbaar.

  Contact

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.