Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Deze interactieve middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie.

  • 23 juni 2022
  • 12:30 - 18:00
  • Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, AmsterdamRoutebeschrijving

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden. Als u belangstelling heeft in deelname aan dit evenement kunt u contact opnemen met Irene Achterbergh, irene.achterbergh@knaw.nl.

Wat hebben wetenschappers binnen hun werkomgeving nodig om op betekenisvolle manier over hun vak(gebied) te communiceren? Welke adviezen willen we het ministerie van OCW en Nederlandse kennisinstellingen meegeven om wetenschappers hiervoor beter te faciliteren en waarderen? Welke inzichten heeft het veelomvattende onderzoek hierover opgeleverd en welke wetenschapscommunicatieprojecten zijn er gerealiseerd met een Gewaardeerd!-toekenning?  

Dit alles vormt de basis voor de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! op donderdagmiddag 23 juni. Deze middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk - met alle fysieke én online aanwezigen - aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie. Ook gaan we in gesprek met onderzoekers Erik van Sebille (UU) en Andrea Evers (UL), rector Jeroen Geurts (VU) en Kathleen Ferrier (Unesco) o.l.v. KNAW-lid Peter-Paul Verbeek (UT) over (betere) randvoorwaarden voor wetenschapscommunicatie door wetenschappers.

Het Project Gewaardeerd!

In april 2021 ontvingen 91 onderzoeksgroepen een toekenning uit het pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers: Gewaardeerd!: een eenmalige financiële impuls van het ministerie van OCW waarmee groepen wetenschappers van minimaal drie personen die zich structureel inspanden voor wetenschapscommunicatie erkend werden voor hun activiteiten.

Het daaraan verbonden geldbedrag van € 10.000 kon naar eigen inzicht besteed worden ten bate van ondersteuning en/of verrijking van hun wetenschapscommunicatie-activiteiten binnen een periode van één jaar. Gelijktijdig is een aanvullend verrijkingsprogramma voor Gewaardeerd! gestart, bestaande uit workshops, wetenschappelijk onderzoek, een online platform en andere mogelijkheden voor kennisdeling en netwerkversterking op het gebied van wetenschapscommunicatie.

Doel van Gewaardeerd! is deelnemende onderzoeksgroepen te ondersteunen en te inspireren, best practises & lessons learned breed toegankelijk te maken en kennisinstellingen te adviseren over het faciliteren en waarderen van wetenschappers die wetenschapscommunicatie in de praktijk brengen. In oktober 2022 biedt Gewaardeerd! een onderbouwde handreiking aan over dit thema aan Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten, en het Ministerie van OCW.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor vragen contact op met het Congresbureau van de KNAW via congresbureau@knaw.nl.

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden. Als u belangstelling heeft in deelname aan dit evenement kunt u contact opnemen met irene.achterbergh@knaw.nl.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.