Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie via onze nieuwsbrief. Meld u hier aan.

 • 23 maart 2022

  Vijf jonge wetenschappers naar Lindau Ontmoetingsdagen

  Jonge wetenschappers die Nobelprijswinnaars ontmoeten om inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen, daar draaien de Lindau Ontmoetingsdagen om. Vijf van de door de KNAW voorgedragen jonge wetenschapstalenten mogen dit jaar meedoen aan de Ontmoetingsdagen op het gebied van de chemie.

  Lees meer
 • 18 maart 2022

  Klimaatverandering kan blauwalgen giftiger maken

  Bepaalde blauwalgen zijn giftig. Door een veranderend klimaat kunnen dat er meer worden. Maar wat die giftigheid bepaalt, weten we nog niet goed. Dedmer van de Waal van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wil dat nu met een aanzienlijke Europese beurs van 2 miljoen euro ontdekken.

  Lees meer
 • 15 maart 2022

  Anja Smit nieuwe directeur landelijk data-instituut DANS

  Anja Smit, momenteel Bibliothecaris van de Universiteit Utrecht, wordt de nieuwe directeur van DANS, het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. Ze volgt er half juli Henk Wals op, die met pensioen gaat.

  Lees meer
 • 10 maart 2022

  Klimaatwetenschappers van start met nationaal initiatief klimaatonderzoek

  Een breed gezelschap van Nederlandse klimaatonderzoekers verenigt zich op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in een taskforce. Deze groep zal nog voor de zomer een rapport uitbrengen over de oprichting van een nieuw netwerkinstituut voor wetenschapsbreed klimaatonderzoek.

  Lees meer
 • 7 maart 2022

  Faces of Science breidt uit: twaalf jonge onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

  Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Ze doen onderzoek naar onderwerpen als het ontstaan van enorme sterren, het verschil in welzijn onder jongeren, de steun van Noord-Korea aan Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en het geloof in de goddelijke macht van amuletten.

  Lees meer
 • 4 maart 2022

  KNAW Thorbecke Fonds initieert vijf omvangrijke onderzoeksprojecten

  Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke kent opnieuw financiering toe aan vijf gevestigde wetenschappers voor een onderzoeksproject dat raakt aan het gedachtegoed van de voormalige staatsman. De projecten zullen worden uitgevoerd door een postdoc. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal tweehonderdduizend euro.

  Lees meer
 • 4 maart 2022

  Nederlandse kennisinstellingen bevriezen samenwerkingsverbanden met Rusland en Belarus

  De kennisinstellingen in Nederland (Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, KNAW, NWO, NFU en De Jonge Akademie) zijn diep geschokt door de Russische militaire aanval op Oekraïne. Dit is een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd. De Nederlandse kennisinstellingen zetten zich onverminderd in voor hulp aan Oekraïense studenten en medewerkers.

  Lees meer
 • 28 februari 2022

  KNAW-reactie op de militaire invasie van Oekraïne

  In reactie op de militaire invasie van Oekraïne vorige week door Rusland sluit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich aan bij haar collega-academies in All European Academies (ALLEA).

  Lees meer
 • 25 februari 2022

  Mogen wetenschappers 'Skin in the game' hebben?

  Wetenschappers moeten hun kennis ten goede laten komen van de samenleving, en doen dat veel en met succes. Bij die zogenaamde valorisatie zijn soms commerciële partijen in het spel, en kan het voorkomen dat een wetenschapper ook zelf financieel is betrokken.

  Lees meer
 • 17 februari 2022

  Onderzoek: Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945 - 1949

  De Nederlandse regering en militaire leiding tolereerden doelbewust het stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld door Nederlandse militairen in de oorlog tegen de Republiek Indonesië. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van KITLV, NIMH en NIOD.

  Lees meer
 • 10 februari 2022

  Instituten-nieuwe-stijl voor klimaat en data-infrastructuur

  Er is behoefte aan snelle krachtenbundeling en coördinatie op het gebied van klimaatonderzoek en data-infrastructuur, -opslag en -beheer. Deze nieuwe samenwerkingen moeten vorm krijgen in instituten-nieuwe-stijl die bestaande sterktes in het land verbinden, wetenschappers uit alle disciplines bijeenbrengen en nationale coördinatie aanjagen.

  Lees meer
 • 9 februari 2022

  Anne Frank Stichting en KNAW winnen kort geding over online wetenschappelijke editie geschriften Anne Frank

  De rechtbank in Amsterdam heeft op 1 februari uitspraak gedaan in een kort geding dat het Anne Frank Fonds uit Bazel (Zwitserland) had aangespannen tegen de Anne Frank Stichting in Amsterdam en de KNAW.

  Lees meer
 • 31 januari 2022

  Loket en Leidraad Kennisveiligheid

  Het is essentieel dat de Nederlandse kennisinstellingen veilig samenwerken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. Met het nieuwe loket Kennisveiligheid van de Rijksoverheid gaat het kabinet iedereen die op een kennisinstelling werkt of studeert daarbij helpen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde vandaag dit nieuwe adviesloket namens het kabinet.

  Lees meer
 • 25 januari 2022

  KNAW Beijerinck Premie naar originele denker in de virologie

  De KNAW reikt dit jaar de Beijerinck Premie uit aan Tessa Quax (1986). Quax krijgt de Beijerinck Premie voor haar originele virologisch onderzoek. De jury roemt vooral haar onderzoek naar virussen van archaea. Het onderzoek draagt bij aan de opheldering van de oorsprong en evolutie van alle virussen.

  Lees meer
 • 21 januari 2022

  Kijk terug: vier expertmeetings over de impact van de pandemie op wetenschap(pers)

  De wereld veranderde in rap tempo toen de coronacrisis begon. Ook de wetenschapswereld ondervond positieve én negatieve effecten. Welke effecten willen we behouden? En welke juist verhelpen?

  Lees meer
 • 18 januari 2022

  Interview: ‘De erkenning van het belang van mijn onderzoek is een grote aanmoediging voor mij.’

  Donya Alinejad en Jonathan Mijs ontvangen op 14 februari a.s. de KNAW Early Career Award. Donya Alinejad doet onderzoek naar de invloed van digitale media op sociale en maatschappelijke processen. Jonathan Mijs houdt zich bezig met de vraag waarom de groei van economische ongelijkheid samen gaat met een groeiende geloof in meritocratie. Wat is het belang van hun onderzoek en hoe gaan zij deze prijs besteden?

  Lees meer
 • 13 januari 2022

  Onderzoek in Carabisch deel Koninkrijk neemt toe

  In de landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat blijkt uit de factsheet die het Rathenau Instituut vandaag publiceert over onderzoek in en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Lees meer
 • 11 januari 2022

  Matilde Galli en Juan Garaycoechea ontvangen ERC Starting Grant

  Matilde Galli en Juan Garaycoechea, beiden groepsleider bij het Hubrecht Instituut, ontvangen een Starting Grant van het European Research Council (ERC). Dit type beurs is bedoeld voor onderzoekers die twee tot zeven jaar onderzoekservaring hebben sinds het afronden van hun PhD en wiens wetenschappelijke prestaties veelbelovend zijn.

  Lees meer
 • 22 december 2021

  Samenweten loopt af op 1 januari 2022

  Samenweten, het door OCW gefinancierde initiatief om de dialoog tussen samenleving en wetenschap te versterken, loopt af op 1 januari 2022. Hoewel er veel animo is voor de trainingen en de expertise van Samenweten, is het niet gelukt om landelijke en gezamenlijke financiering te vinden voor een vervolg na 1 januari 2022.

  Lees meer
 • 17 december 2021

  Interview: ‘Samenwerking is de sleutel tot succes in de wetenschap.’

  Stefan Barakat en Marthe Walvoort zijn twee van de KNAW Early Career Award-winnaars in 2021. Stefan Barakat doet onderzoek naar de genetische oorzaak van neurologische ontwikkelingsstoornissen en de rol van het niet-coderende DNA hierin. Marthe Walvoort is een expert op het gebied van suikermoleculen. Wat is het belang van hun onderzoek en wat betekent de toekenning van deze KNAW-prijs voor hen?

  Lees meer
 • 17 december 2021

  Hormonale veranderingen meten met mini-schildklieren

  Onderzoekers uit het lab van Hans Clevers hebben miniatuurversies van de menselijke schildklier gekweekt, die ook echt schildklierhormonen produceren. Met dit modelsysteem kunnen onderzoekers wereldwijd bestuderen hoe de productie van schildklierhormonen wordt gereguleerd in ziekte en gezondheid, en daarmee op zoek naar nieuwe behandelmethoden voor patiënten met schildklieraandoeningen zoals de ziekte van Graves.

  Lees meer
 • 16 december 2021

  Veni-beurzen voor twee onderzoekers van het Hubrecht Instituut

  Delilah Hendriks en Imke Mandemaker van het Hubrecht Instituut hebben de Veni-beurs toegekend gekregen. Zij zijn twee van de 89 jonge wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en ZonMw die een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro ontvangen.

  Lees meer
 • 14 december 2021

  NWO, KNAW en UNL: bedreigingen wetenschappers volstrekt onacceptabel

  De bedreigingen aan het adres van wetenschappers maken een volwaardig debat over omstreden kwesties onmogelijk. Zij tasten de persoonlijke veiligheid van onze onderzoekers aan, die hun kennis ten dienste stellen aan het publieke debat, en brengen daarmee schade toe aan onze kennissamenleving.

  Lees meer
 • 13 december 2021

  Descartes-Huygensprijs 2021 voor onderzoek naar Willem III en hiv

  De Franse historicus Charles-Édouard Levillain, onderzoeker van de 17e-eeuwse stadhouder-koning Willem III en de Nederlandse Gouden Eeuw, en de Nederlandse biofysicus Maike Hansen die het gedrag van hiv bestudeert, ontvangen de Descartes-Huygensprijs 2021.

  Lees meer

Filters

Filter nieuws

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.