De leden van de KNAW

De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Jaarlijks kiest de KNAW maximaal 16 nieuwe leden, maar in 2017 worden daarnaast 16 vrouwelijke leden geselecteerd. Dit op grond van voordrachten van binnen en buiten de KNAW. Het oordeel van externe referenten weegt voortaan mee in de selectie.

Lidmaatschap van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. De KNAW heeft gewone leden en buitenlandse leden. Daarnaast worden er tot mei 2011 correspondenten benoemd.

icon_downl_generiek.gifReglement verkiezing en benoeming gewone en buitenlandse leden van de KNAW

icon_downl_generiek.gif

Hoe kiest de KNAW haar leden?

Kennisuitwisseling, debat en advies

De KNAW ontleent haar gezag aan haar op wetenschappelijke kwaliteit geselecteerde leden. Leden treffen elkaar in het Trippenhuis voor kennisuitwisseling en debat over wetenschappelijke onderwerpen, wetenschapsbeleid en vraagstukken op het gebied van wetenschap en samenleving. Voor deze bijeenkomsten worden vaak ook relaties uit wetenschap, politiek, onderwijs, bedrijfsleven en kunst uitgenodigd.
Door zitting te nemen in commissies en adviesraden leveren leden een essentiële bijdrage aan de adviestaak van de KNAW. Ook zijn zij als deskundige actief in KNAW- jury's die de verschillende wetenschappelijke prijzen toekennen. 

Diversiteit ledenbestand

Leden van de KNAW vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines. Daarom kan het genootschap stem geven aan zowel de eenheid als aan de verscheidenheid van de wetenschap. Om representatief te blijven voor het Nederlandse onderzoeksveld moeten ook nieuwe, vaak interdisciplinaire wetenschapsgebieden in het genootschap vertegenwoordigd zijn. Het verkiezingssysteem van leden is daarom vanaf mei 2011 op een andere leest geschoeid.

Contact

Linda Groen, , 020 551 0727
Ella Uijtdewilligen, , 020 551 0710