Dierproeven

De KNAW is vergunninghouder conform de Wet op de dierproeven voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met behulp van proefdieren. Drie van de KNAW-instituten  doen onderzoek waarbij dieren worden ingezet.

In 2009 formuleerde de KNAW haar standpunt over proefdieronderzoek, zie elders op deze pagina onder Publicaties. In 2008 bracht zij, samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de Code Openheid Dierproeven uit, zie eveneens onder Publicaties.

Proefdierkundig verslag 2015-2016

In het Proefdierkundig verslag (pdf) wordt een beeld gegeven van het wetenschappelijk onderzoek met proefdieren in drie KNAW- instituten.