Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Afbeelding van de publicatieomslag 'Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek'.
201968 pagina's

Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek

In haar advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek constateert het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid dat de mogelijkheden voor het substantieel verminderen van proefdiergebruik in de wetenschap sterk verschilt per onderzoeksdomein. Naar aanleiding van dat advies hebben de ministeries van OCW en LNV de KNAW gevraagd om, bij wijze van pilot, een streefbeeld te ontwikkelen voor het terugdringen van het gebruik van proefdieren in één wetenschapsdomein.

De KNAW heeft gekozen voor het bewerkelijke onderzoeksveld van de neurowetenschappen en daarvoor een commissie onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar Bijker ingesteld. Deze commissie heeft een verkenning opgesteld die vervolgens in het bredere perspectief van de huidige ontwikkelingen in het neurowetenschappelijk onderzoek is geplaatst. Dit heeft geresulteerd in de KNAW-inventarisatie Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek.

Gerelateerd

Omslagafbeelding van de publicatie 'Factsheet mens-diercombinaties'.
Factsheet mens-diercombinaties
Bekijk publicatie
Omslagafbeelding van de publicatie 'Primaten voor biomedisch onderzoek'.
Primaten voor biomedisch onderzoek
Bekijk publicatie
Omslagafbeelding van het advies 'Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier'.
Gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier
Bekijk publicatie

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.