Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Omslagafbeelding van het adviesrapport 'Replication studies. Improving reproducibility in the empirical sciences'.
201866 pagina's

Replication studies

Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Dat is de kern van het KNAW-advies Replication studies – Improving reproducibility in the empirical sciences. Ook moeten financiers en wetenschappelijke tijdschriften meer ruimte bieden voor replicatieonderzoek. Daarnaast kan de reproduceerbaarheid van onderzoeksresultaten verhoogd worden met betere onderzoeksmethodes en transparantere verslaglegging. 

Wetenschappelijke kennis bouwt voort op eerdere resultaten. De laatste tijd echter blijkt dat veel eerdere resultaten in onder andere de medische wetenschappen, de levenswetenschappen en de psychologie niet gereproduceerd kunnen worden. Zwakke onderzoeksmethodes, gebrekkige verslaglegging en perverse prikkels zorgen er regelmatig voor dat twee dezelfde onderzoeken toch tot verschillende resultaten leiden. Zulk niet-reproduceerbaar onderzoek belemmert de wetenschappelijke vooruitgang en leidt tot verspilling van onderzoeksgelden. Bovendien kan het erin resulteren dat patiënten geen goede behandeling krijgen. 

Literatuurstudie, workshop, interviews

Een commissie van de KNAW sprak met onderzoekers, voerde een literatuurstudie uit en organiseerde een workshop met experts uit binnen- en buitenland. 

De commissie signaleert dat er nog veel gedaan kan worden om de kwaliteit en daarmee de reproduceerbaarheid van onderzoek te verbeteren. Hierbij hoort ook dat onderzoek vaker wordt herhaald. Tot nu toe is in een aantal belangrijke vakgebieden hooguit een paar procent van het onderzoek replicatieonderzoek. 

Samen zorgen voor replicatieonderzoek

De KNAW beveelt onder andere aan dat onderzoekers, onderzoeksinstellingen, financiers en wetenschappelijke tijdschriften samen zorgen dat replicatieonderzoek gemakkelijker wordt, onder meer door een goede opslag van onderzoeksgegevens. Verder moeten tijdschriften richtlijnen uitvaardigen voor het rapporteren van onderzoek en zorgen dat de methode en de hypothese van te voren vastliggen. Daarnaast moeten wetenschappers andere onderzoekers helpen die het onderzoek willen herhalen. Voorts moeten financiers meer geld vrijmaken voor replicatieonderzoek. Bovendien moeten instellingen bij het beoordelen van personeel meer waarde hechten aan replicatieonderzoek.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.