Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Publicaties

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Staan op kennis, de strategische agenda van de KNAW voor 2021-2025. Bekijk ook het werkprogramma.

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW adviesraden en adviescommissies ingesteld. Zij dragen adviesonderwerpen aan en spelen een rol bij de peer review – toetsing door vakgenoten – van de adviezen.

In ontwikkeling

Afgerond

Filter:
 • -
  2022 | 32 Pagina's

  Wetenschap met de ramen wijd open

  In tien lessen geven door de wol geverfde sociale en geesteswetenschappers handvatten aan collega’s die impact willen maken met hun onderzoek. In een nieuwe brochure, een uitgave van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW, pleiten ze voor meer waardering voor impact en geven ze praktische handvatten om aan de slag te gaan.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 120 Pagina's

  Evenwicht in het wetenschapssysteem - De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek

  De KNAW heeft op verzoek van de minister van OCW geadviseerd over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 35 Pagina's

  Nederlands verdient meer

  Hoe de aantrekkelijkheid van de studie te vergroten.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 102 Pagina's

  Maatschappelijke impact in kaart

  Bij het vooraf inschatten van het maatschappelijk effect van wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk te kijken naar de interactieve netwerken en de mogelijke gebruikers. Dat is een van de drie adviezen in dit rapport. Het gaat dus niet om het in kaart brengen van de impact zelf, maar om de factoren en processen die de kans op maatschappelijke impact vergroten.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 52 Pagina's

  Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen

  Big data over personen biedt de wetenschap ongekende mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, social mediagebruik, of personalized health waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, gedrag en omgeving worden gecombineerd.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 15 Pagina's

  Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Er zijn geen signalen dat er in de wetenschap in Nederland structureel sprake is van zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven, maar alertheid is wel geboden.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 88 Pagina's

  Talen voor Nederland

  De centrale vraag van deze verkenning is welke kennis van talen en culturen Nederland nodig heeft in het bedrijfsleven, bij de overheid, bij maatschappelijke organisaties en bij kennisinstellingen.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 66 Pagina's

  Replication studies

  Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Dat is de kern van dit KNAW-advies. Ook moeten financiers en wetenschappelijke tijdschriften meer ruimte bieden voor replicatieonderzoek.

  Bekijk publicatie
 • -
  2017 | 13 Pagina's

  Academisch gevormde leraren in het voortgezet onderwijs

  Er moeten op middelbare scholen meer leraren komen met een universitair diploma. Zij zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit.

  Bekijk publicatie
 • -
  2017 | 112 Pagina's

  Nederlands en of Engels? - Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs

  De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding.

  Bekijk publicatie
 • -
  2017 | 73 Pagina's

  Balans van de wetenschap 2016

  Het kabinet heeft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) en het Rathenau Instituut verzocht om eens in de twee jaar een 'balans van de wetenschap' te publiceren.

  Bekijk publicatie
 • -
  2005 | 64 Pagina's

  Wetenschap op bestelling - Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers

  In dit rapport adviseert de KNAW dat onderzoekers die voor overheid of bedrijfsleven onderzoek doen, zich in het vervolg samen met hun opdrachtgevers aan een onafhankelijkheidsverklaring committeren.

  Bekijk publicatie

Filters

Filter publicaties

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.