Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Publicaties

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De invalshoeken voor die adviesonderwerpen zijn op hoofdlijnen geschetst in Staan op kennis, de strategische agenda van de KNAW voor 2021-2025. Bekijk ook het werkprogramma.

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW adviesraden en adviescommissies ingesteld. Zij dragen adviesonderwerpen aan en spelen een rol bij de peer review – toetsing door vakgenoten – van de adviezen.

In ontwikkeling

Afgerond

 • -
  2019 | 56 Pagina's

  Factsheet mens-diercombinaties

  De KNAW heeft een factsheet gemaakt over mens-diercombinaties. Het betreft cybriden en chimeren. De komende tien jaar zal onderzoek op dit terrein ongetwijfeld nieuwe medische inzichten opleveren en wellicht tot nieuwe medische behandelingen leiden.

  Bekijk publicatie
 • -
  2019 | 52 Pagina's

  Hergebruik van publieke data

  Data uit overheidsadministraties leveren een schat aan kennis op voor wetenschap en overheidsbeleid, maar ze worden daarvoor nog niet ten volle benut. Het gaat om data uit administraties van het Rijk, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, waterschappen, scholen en andere organisaties die publieke taken uitvoeren. Deze publieke data kunnen, natuurlijk met inachtneming van alle privacyregels, meer worden gebruikt en hergebruikt voor onderzoek. De KNAW ziet daarbij een belangrijke rol voor een Chief Public Data Officer.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 20 Pagina's

  Spagaat of duet?

  Position paper Verwevenheid van onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten.

  Bekijk publicatie
 • -
  2018 | 128 Pagina's

  Wederzijdse versterking

  Hoe publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling samenhangen.

  Bekijk publicatie
 • -
  2014 | 72 Pagina's

  Gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier

  In het advies concludeert de KNAW dat voor onderzoek naar infectieziekten en naar hersenaandoeningen apen nodig blijven. Het advies bevat tien aanbevelingen voor verbetering van het onderzoek.

  Bekijk publicatie
 • 2013 | 84 Pagina's

  Responsible research data management and the prevention of scientific misconduct

  The Academy has undertaken to investigate how various disciplines actually deal with research data and to consider whether their practices are satisfactory.

  Bekijk publicatie
 • -
  2011 | 4 Pagina's

  Open access en digitale duurzaamheid

  Open access en digitale duurzaamheid voor KNAW-onderzoekers.

  Bekijk publicatie
 • -
  2008 | 11 Pagina's

  Code Openheid Dierproeven

  Code opgesteld door Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen KNAW (in samenwerking met de Commissie Dierproeven en Biotechnologie), VSNU en NFU, met het doel om door zelfregulatie tot een niet vrijblijvende openheid en dialoog over dierproeven te komen.

  Bekijk publicatie
 • -
  2000 | 20 Pagina's

  Primaten voor biomedisch onderzoek

  Beantwoording adviesaanvraag d.d. 8 december 2000 minister OCenW

  Bekijk publicatie
 • -
  2014 | 9 Pagina's

  Correct citeren

  Het advies verschaft meer duidelijkheid over correct hergebruik van eerder gepubliceerde teksten, ideeën en onderzoeksresultaten.

  Bekijk publicatie

  Filters

  Filter publicaties

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.