Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Expertmeeting I: Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein

Wetenschappelijke kennis kan het onderwerp zijn van hevige strijd, vooral wanneer het gaat over de vraag hoe de overheid omgaat met bijvoorbeeld vaccinatiebereidheid, klimaatverandering of stikstofuitstoot. Wetenschappers hebben de reflex om terug te vallen in een discussie over feit en waarde, en een “laat me het nog eens uitleggen”-benadering.

  • 26 november 2021
  • 15:00 - 16:30
  • Webinar

Ironisch genoeg blijkt uit sociaalwetenschappelijk onderzoek dat dat averechts werkt. We moeten daarom op zoek naar een nieuwe, permanente dialoog, waarin de wisselwerking tussen waarden en wetenschap op een open manier kan worden onderzocht, bevraagd en besproken.

De bijeenkomst belicht dit onderwerp vanuit twee invalshoeken. Enerzijds bespreken we wat de oorzaak is van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? Anderzijds bespreken we wat we kunnen doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden. De sprekers geven korte pitches en gaan vervolgens met elkaar in discussie. De voertaal is Engels. 

Kijk de expertmeeting over de impact van COVID-19 op de wetenschap terug

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom. 

Gerelateerd

Het nieuwe coronavirus
Bekijk webinar
‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie
Bekijk webinar
Expertmeeting IV: Wetenschap en digitale technologie
Bekijk webinar

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.