Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Lopend adviesVerwachte einddatum: 01-09-2022

Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie.

Positieve effecten waren bijvoorbeeld de snellere goedkeuring van studies, afname van vliegreizen voor congresbezoek, de toename van samenwerking en het delen van data, en de vlucht die open science nam. Negatieve effecten waren de vertraging van lopend onderzoek, het wegvallen van laboratoriumstudies en veldwerk en digitalisering van zaken die eerder live gebeurden. Tegelijkertijd was de aandacht voor de rol van wetenschappers en wetenschappelijke kennis in het publieke domein groot.  Nu het eind van de COVID-19-pandemie in zicht lijkt te komen is het tijd om de balans op te maken. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen.

Doel en effect

 • het in kaart brengen van de impact van de pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap.
 • aanbevelingen doen om de positieve gevolgen van de pandemie voor de wetenschap in Nederland te behouden en de negatieve gevolgen te mitigeren c.q. te verhelpen.

Opdracht

De commissie maakt een inventarisatie van de positieve en de negatieve effecten van de Covid-19-pandemie op wetenschappers, wetenschapsbeoefening en vertrouwen in de wetenschap, en de gevolgen daarvan op langere termijn. De commissie maakt inzichtelijk wat er nodig is zodat de wetenschapsbeoefening na de pandemie kan blijven floreren, bij voorkeur met een internationaal vergelijkend perspectief. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar jonge wetenschappers, voor wie de impact waarschijnlijk het grootst is - bijvoorbeeld door een mogelijke afname van beroepsperspectieven in het wetenschappelijk bedrijf in de komende jaren. Daarnaast reflecteert de commissie op de rol van wetenschappers in het publieke domein.

Commissie

Voorzitter

Helberger, Prof. dr. N. (Natali)

Leden

Bouten, Prof. dr. C.V.C. (Carlijn)
Bouter, Prof. dr. L.M. (Lex)
Kuipers, Prof. dr. G.M.M. (Giselinde)
Mody, Prof. dr. C.C.M. (Cyrus)
Molder, Prof. dr. H.F.M. te (Hedwig)
Reitz-Joosse, Dr. B.L. (Bettina)

Expertmeetings rondom het advies

 • Webinar

  Expertmeeting I: Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein

  Enerzijds bespreken we wat de oorzaak is van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? Anderzijds bespreken we wat we kunnen doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden.

  Bekijk webinar
 • Webinar

  Expertmeeting II: De impact van COVID-19 op onderzoekers

  Ook voor academici zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voelbaar. Maar de effecten op onderzoekers in Nederland variëren sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase, nationaliteit en persoonlijke omstandigheden.

  Bekijk webinar
 • Webinar

  Expertmeeting III: Wervelende wetenschap

  Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

  Bekijk webinar
 • Webinar

  Expertmeeting IV: Wetenschap en digitale technologie

  Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

  Bekijk webinar

Contact

Eva Naninck

Instellingsbesluit

Belangenverklaring

Gerelateerd

Een illustratie van het coronavirus.
Hoe word je besmet met het SARS-2-coronavirus?
Bekijk publicatie
Een illustratie van het coronavirus.
Epidemieën van besmettelijke ziekten: wat zegt de wetenschap?
Bekijk publicatie

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.