Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Expertmeeting III: Wervelende wetenschap

Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

  • 13 december 2021
  • 10:00 - 11:30
  • Webinar

We bespreken de vraag hoe we onderzoekers die hun onderzoek op deze manier aan de actualiteit willen aanpassen, kunnen aanmoedigen en faciliteren, bijvoorbeeld door snel financiering te organiseren. Daarnaast kijken we naar de invloed van veranderende sociale (on-)veiligheid op wetenschap en onderzoekers, en hoe we in tijden van hoge druk de kwaliteit van onderzoek, (ethische) goedkeuring, publicatie en peer-review kunnen blijven waarborgen. Ook reflecteren we op de kwaliteit en de inzet van fieldlab-experimenten.

Na vier korte presentaties is er een paneldiscussie met stellingen met sprekers en publiek (met mentimeter). De voertaal is Engels.

Kijk de expertmeeting over de impact van COVID-19 op de wetenschap terug

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De commissie heeft gekozen voor een toekomstgerichte aanpak. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.

Gerelateerd

Het nieuwe coronavirus
Bekijk webinar
‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie
Bekijk webinar
Expertmeeting IV: Wetenschap en digitale technologie
Bekijk webinar

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.