Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud

Expertmeeting IV: Wetenschap en digitale technologie

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

  • 18 januari 2022
  • 15:00 - 16:30
  • Webinar

De universiteiten worden steeds afhankelijker van Big Tech – wordt het tijd dat ze een tegenmacht gaan vormen, en zo ja, hoe? Aan de andere kant heeft digitalisering allerlei nieuwe vormen van  samenwerking mogelijk gemaakt. Wie moet het voortouw nemen bij het maken van beleid om dit potentieel van digitale technologie te benutten?

De expertmeeting bestaat uit vier korte presentaties en een paneldicussie. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Kijk de expertmeeting over de impact van COVID-19 op de wetenschap terug

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De commissie heeft gekozen voor een toekomstgerichte aanpak. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.

Gerelateerd

Discussiebijeenkomst over het KNAW-advies The pandemic academic
Bekijk webinar
Het nieuwe coronavirus
Bekijk webinar
‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie
Bekijk webinar

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.