Staan op kennis. De ambities van de KNAW voor de komende jaren.

6 januari 2021

Elke vier jaar verwoordt de KNAW haar prioriteiten in een strategische agenda. In dat document richt ze de blik op haar verschillende taken: die van excellent genootschap en ontmoetingsplaats van wetenschappers uit alle disciplines, die van adviseur van de regering, en die van onderzoeksorganisatie met onderzoeksinstituten van nationaal en internationaal belang.

Minister Van Engelshoven, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), nam de Strategische Agenda tijdens een feestelijke bijeenkomst op Zoom in ontvangst.

De vier grote ambities uit de Agenda zijn urgent in tijden van corona, maar zullen ook na de crisis hun zeggingskracht houden:

  • Het bevorderen van excellent onderzoek: de KNAW is de plek waar de beste wetenschappers vanuit de volle breedte van het onderzoek hun kennis uitwisselen en delen met de samenleving. De KNAW-instituten zijn de vooruitgeschoven posten die voortdurend reageren op internationale ontwikkelingen
  • Jonge wetenschappers steunen om de wetenschap toekomstbestendig te maken
  • Het maatschappelijk debat voeden en verrijken: met alternatieve vormen van advisering, bijdragen aan het publieke debat en activiteiten voor een breed publiek
  • Internationale samenwerking bevorderen, en het versterken van de Nederlandse positie in de internationale wetenschap door onder meer science diplomacy

Tijdens de presentatie werden deze ambities verwoord door respectievelijk Nobelprijswinnaar Ben Feringa, promovendus Tibisay Sankatsing Nava, NIDI-directeur Helga de Valk en Eveline Crone, als vicepresident van de European Research Council.

De Strategische Agenda 2021-2025, 'Staan op kennis', is hier te lezen.