Ga direct naar: navigatie
Ga direct naar: inhoud
Drie mensen voeren een gesprek om een tafel

Werken bij de KNAW

Medewerkers leveren ieder hun bijdrage aan het realiseren van de missie van de KNAW in een inclusieve werkomgeving.

Direct naar

  'De KNAW is een kweekvijver van wetenschappelijk talent. Zij bevordert, steunt en erkent excellente wetenschap en duidt de resultaten van onderzoek voor de samenleving. De KNAW verwoordt het belang van wetenschappelijk onderzoek, kennis en inzicht voor het economisch, fysiek, sociaal en cultureel welzijn en welbevinden van de mens.' Wij zoeken daarbij verbinding met de maatschappij: wetenschap staat midden in de samenleving met oog voor welzijn van de mens en de wereld.

  De KNAW staat voor het belang van nieuwsgierigheid en een onderzoekende en kritische houding. Zij hecht waarde aan intuïtie, creativiteit, volharding, nauwgezetheid, kennis, kunde, inzicht, en waar mogelijk wijsheid als leidende principes van wetenschap. Competenties die zij graag terug ziet bij haar medewerkers.

  Iedere medewerker krijgt de ruimte en kansen om ongeacht achtergrond, geslacht, beperking of levensovertuiging in een inclusieve werkomgeving aan de wetenschap in Nederland een waardevolle bijdrage te leveren. Diversiteit en inclusie staan hoog in het vaandel bij alle onderdelen van de KNAW. Dit doen we vanuit het oogpunt van respect voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor een ieder. Het bevordert de kwaliteit van ons wetenschapsbestel, doordat we geen talenten missen of buitensluiten en doordat we diversiteit van perspectieven bevorderen waar dat van belang is.

  Accepteer cookies van derden om deze content te bekijken. Lees meer over cookies onder 'Cookies'.

  De KNAW heeft niet alleen wetenschappers in dienst. Ook collega’s in niet wetenschappelijke functies leveren hun bijdrage aan het realiseren van de missie van de KNAW. Zo kun je bijvoorbeeld werkzaam zijn in een beleids-, (financieel) administratieve, communicatie, personeels- of ICT-functie. Dit kan bij een KNAW instituut of bij het Bureau van de KNAW.

  De institutenorganisatie en het Bureau van de KNAW

  Medewerkers van de KNAW werken bij één van de wetenschappelijke instituten op verschillende plaatsten in het land of bij het Bureau van de KNAW in Amsterdam.

  Twee jonge chemici in een laboratorium

  Wat maakt het aantrekkelijk om te werken bij de KNAW?

  Medewerkers van nu staan voor de uitdaging om zich steeds aan te passen aan de voortdurend veranderende eisen die de omgeving aan hen stelt. Ten behoeve van hun duurzame inzetbaarheid is het van belang dat zij hun werk kunnen doen in een gezond en positief werkklimaat. De KNAW besteedt uitgebreide aandacht aan de sociale veiligheid van medewerkers in een integere werkomgeving, het type leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, het hebben van betekenisvol werk en op de juiste manier gewaardeerd worden. Daarnaast worden medewerkers uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

  Aandacht voor talentontwikkeling en leiderschap

  De KNAW vindt talentontwikkeling, scholing en de juiste begeleiding voor ontwikkeling van algemene vaardigheden belangrijk. Daarom is het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling opgezet. Hier kun je terecht met al je vragen over (loopbaan)ontwikkeling en scholings- en trainingsmogelijkheden.

  Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

  Betekenisvol werk en een fijne werkomgeving zijn belangrijk. Maar we snappen dat ook het salaris en andere arbeidsvoorwaarden meewegen in je keuze voor een baan. Bij ons kan je rekenen op goede, moderne arbeidsvoorwaarden. De KNAW volgt de Cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van die cao krijg je een prima salaris dat past bij je functie en werkervaring, vakantiegeld en eindejaarsuitkering en een groot aantal vakantie-uren per jaar (in totaal 232 uren op fulltime basis). Ook heeft de KNAW goede, secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Wil je werken in het hart van de wetenschap?

  Ruim 1500 collega’s zijn werkzaam bij tien instituten waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en twee instituten die een infrastructuur voor onderzoek bieden. Wil jij daar ook deel van uitmaken en werken in het hart van de wetenschap? Bekijk dan eens onze vacatures in Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Wageningen!

  Beginner’s Guide to Dutch Academia

  Elk jaar beginnen er vele buitenlandse wetenschappers aan een baan bij een Nederlandse universiteit. Maar hoe vind je de weg in de Nederlandse werkcultuur, het systeem van arbeidscontracten en de structuur van universiteiten en onderzoeksinstellingen? De Jonge Akademie maakte een gids om deze wetenschappers op weg te helpen.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.